Donald Baechler

Rådmansgatan 15

March 2 – June 5, 2019

Press Release

Donald Baechler | Recent Works
March 2 – March 31, 2019
 

Bohman-Knäpper is pleased to present a new exhibition with Donald Baechler, featuring works on paper, canvas and sculpture.

Donald Baechler’s works are declarations in favour of the hybrid. He juxtaposes the abstract and the figurative, the childishly simple and the conceptually sophisticated, graffiti and elements of different styles and genres within 20th century art. The spirit of appropriation lies at the heart of Baechler’s art. He does not hesitate to, in an honest and liberating way, undermine the fine art and highbrow culture status of his own works. Absurd paradoxes are stacked in a playful and naive way, and if anything threatens to become too logical, coherent or believable, it is immediately broken up or painted over. His grisaille paintings and collages consist of several layers of material - washcloths, canvas and pieces of lace, that together constitute a type of archaeological surface with a multilayered character. On the often abstract background, using thick, black brushstrokes, he then paints figurative everyday motives such as flowers, birds, beach balls and trees with an affected clumsiness and a bogus naivety. In this way, Baechler's work develops an ‘aesthetic of simplicity’ which is meant to cast doubt on, and overturn, what he considers to be academic conventions and the affectations of Minimalist and Conceptual Art.​

Donald Baechler was born 1956 in Hartford, Connecticut, USA. He lives and works in New York. He attended the Staatliche Hochschule für bildende Kunste, Stadelshule, Frankfurt am Maine, Germany (1979), the Cooper Union, New York (1978) and the Maryland Institute, College of Art, Baltimore (1976).

Baechler’s work is represented in the collections of: The Museum of Modern Art, The Whitney Museum of American Art and The Solomon R. Guggenheim Museum in New York; The Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Museu de Arte Moderna do Rio de Janerio, Brazil; Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Italy; National Museum of Contemporary Art, Seoul; The Stedelijk Museum, Amsterdam; and The Centre Pompidou, The Musée Nationa d’Art Moderne, Paris.

 

Recent Works by Donald Baechler is exhibited at Sturegatan 36 and at Rådmansgatan 15.

For inquiries and press material, please contact the gallery.

Donald Baechler | Recent Works
2 mars – 31 mars, 2019
 

Bohman-Knäpper har den stora glädjen att presentera en ny utställning med Donald Baechler.

Donald Baechlers verk är manifest till förmån för hybriden. Han förenar det abstrakta och det figurativa, det barnsligt enkla och det konceptuellt sofistikerade, graffiti och element från olika stilar och genrer inom 1900talets konst. Appropriering är kärnan i Baechlers arbete. Han tvekar inte att, på ett ärligt och befriande sätt, underminera den fine art och högkulturella status som omger hans egna verk. Absurda paradoxer staplas på ett lekfullt och naivt sätt, och om någonting hotar att bli för logiskt eller trovärdigt, bryts det omedelbart upp eller målas över. Hans grisaille målningar och collage består av flera lager av material - disktrasor, duk och bitar av spets, som tillsammans utgör en typ av arkeologisk yta med en flerskiktad karaktär. På den ofta abstrakta bakgrunden, med tjocka, svarta penseldrag, målar han vardagliga motiv som blommor, fåglar, badbollar och träd med en låtsad klumpighet och naivitet. På detta vis utvecklar Baechlers arbete en "enkelhetens estetik" menad att ifrågasätta och stjälpa vad han anser vara akademiska konventioner och tillgjordhet inom minimalistisk och konceptuell konst.

Donald Baechler föddes 1956 i Hartford, Connecticut, USA. Han bor och arbetar i New York. Han har studerat vid Staatliche Hochschule für bildende Kunste, Stadelshule, Frankfurt am Maine, Tyskland (1979), Cooper Union, New York (1978) och Maryland Institute, College of Art, Baltimore (1976).

Baechlers konst finns representerad i många internationella samlingar såsom: The Museum of Modern Art, The Whitney Museum of American Art och The Solomon R. Guggenheim Museum i New York; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; The Philadelphia Museum of Art, Philadelphia; Museu de Arte Moderna do Rio de Janerio, Brasilien; Albertina Museum, Wien; Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Italien; National Museum of Contemporary Art, Seoul; The Stedelijk Museum, Amsterdam; och Centre Pompidou, Musée Nationa d’Art Moderne, Paris.

 

 

Recent Works av Donald Baechler visas på Sturegatan 36 och på Rådmansgatan 15.

För frågor och pressmaterial, vänligen kontakta galleriet.