Erland Cullberg | Paintings

Sturegatan 36

October 20 – November 18, 2018

Erland Cullberg

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Erland Cullberg

Sturegatan 36

Erland Cullberg

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Erland Cullberg

Sturegatan 36

Rådmansgatan 15

Rådmansgatan 15

Press Release

Erland Cullberg
October 20 - November 18, 2019

Born 1931 in Västerås, Sweden. Deceased 2012 in Sollentuna, Sweden.

Cadmium yellow and coelin blue. Emerald green and murky red. Or when madder lake meets gray. With unmixed color on the brush, strokes are dispensed as thrusts from a sword. A dance or a sword-play, registered in the form of footprints across the canvas imagery. In Erland Cullberg’s painting, art history is constantly present. Not only through tones and hues, but also in subject and iconography. Hill, Josephson and Kylberg. Kentridge or Basquiat. Perhaps, above all, El Greco. But these colleagues were never present when the sword sounded in Cullberg’s studio. There the landscapes sing with Cullberg’s peculiar charge. There, drawn with gentle lines, the divine and the profane are closely linked with nature as resonance bottom.

Erland Cullberg studied at the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm (1957) and Valand art school (1956). Shortly after completing his studies Cullberg made his debut in a solo exhibition at the literature and art salon At Petra, in Stockholm 1961. Then, with some exceptions, annual exhibitions followed at institutions and galleries. In 1986 Cullberg received great acclaim when his work was exhibited at a large scale at Moderna Museet in Stockholm.

Erland Cullberg
20 oktober - 18 november, 2019

Född 1931 i Västerås. Avled 2012 i Sollentuna, Sverige.

Kadmiumgult och coelinblått. Smaragdgrönt och dunkelrött. Eller när krapplack möter grått. Med oblandad färg på penslarnas borst utdelas stötar som från en värja. Fäktningens dansanta rörelser registreras i form av fotavtryck över dukarnas bildrum.  

I Erland Cullbergs måleri är konsthistorien ständigt närvarande. Inte bara genom toner och valörer, utan också genom teman och ikonografi. Hill, Josephson och Kylberg. Kentridge eller Basquiat. Men, kanske framförallt, El Greco. Men dessa kollegor var aldrig närvarande när värjornas klang ljöd i Cullbergs ateljé. Där sjunger landskapen med Cullbergs säregna laddning. Där tecknas, med ömsinta linjer, det gudomliga och det profana intill varandra, med naturen som resonansbotten. 

Erland Cullberg (1931 – 2012) studerade vid Konstakademien, Stockholm (1955 – 1957) och Valands konstskola (1956). Strax efter avslutade studier debuterade Cullberg i en separatutställning på litteratur- och konstsalongen Hos Petra i Stockholm år 1961. Därpå följer, med något undantag, årliga utställningar, på institutioner så väl som på gallerier. Cullberg fick ett enormt publikt genombrott år 1986 då han ställdes ut i stor skala på Moderna Museet i Stockholm.