Lars Lerin, Nordland

Sturegatan 36 and Rådmansgatan 15

August 27 – October 10, 2020

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Sturegatan 36

Rådmansgatan 15

Rådmansgatan 15

Rådmansgatan 15

Press Release

Bohman-Knäpper inleder hösten 2020 med Lars Lerins utställning Nordland, som visas i galleriets båda lokaler på Sturegatan 36 respektive Rådmansgatan 15. 

I Nordland presenterar Lerin en ny serie akvareller och akvarellerade etsningar som tillkom under hösten 2019 och våren 2020. Såsom titeln indikerar så berättar utställningen om ett område i nordligaste Norge, fylket Nordland. Städer, hamnar, fiskebruk och ensliga hus, omslutna av ett nordiskt landskap med dess blåtonade schatteringar och färgskimrande vemod. Med sitt avvägda valörmåleri skildrar Lerin en tillvaro i periferin och sällan finns där människor i landskapen. Betraktaren står ensam inför fallfärdiga lador, övergivna bilar och vidunderlig natur. Men trots frånvaro av mänsklig aktivitet så finns där en förnimmelse av liv. Och de rostiga bilvraken blir till markörer för tidens gång.

Lars Lerin föddes 1954 i Munkfors, Sverige. Bor och är verksam i Karlstad, Sverige. Lerin studerade vid Valands konsthögskola (1984) och vid Gerlesborgsskolan (1975). Han har haft ett flertal separatutställningar och deltagit i grupputställningar på konstmuseer och institutioner i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Holland, Island, Tyskland och USA. Lars Lerin finns representerad i flera publika konstsamlingar, däribland Moderna Museet, Stockholm och Malmö Konstmuseum.

--

Bohman-Knäpper has the pleasure to start off the autumn season with Lars Lerin’s exhibition Nordland, which is exhibited at the gallery’s two locations, Sturegatan 36 and Rådmansgatan 15. 

Lars Lerin presents in Nordland a new series of paintings and watercolour etchings from 2019-2020. As the title indicates, the exhibition tells about an area in northernmost Norway, the county of Nordland. Cities, harbors, fish farms and reclusive buildings, surrounded by a nordic landscape with its blue-toned shades and iridescent melancholy. With his well balanced value painting Lerin depicts a life in the periphery, and there are seldom people in the landscapes. The viewer stands alone in the face of decrepit barns, abandoned cars and grand nature. But despite the absence of human activity, there is a tingling feeling or notion of life. And the rusty car wrecks become symbols for the passage of time. 

Lars Lerin was born 1954 in Munkfors, Sweden. Works and lives in Karlstad, Sweden. Lerin received his artistic training at Valands konsthögskola (1984) and at Gerlesborgsskolan (1975). He has had several separate and group exhibitions in art museums and institutions in Sweden, Denmark, Finland, France, the Faroe Islands, Iceland, Germany, Norway and the United States. Lars Lerin is represented in several public art collections such as Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum and County Councils and Municipalities in Sweden and Norway.

På grund av rådande omständigheter gällande COVID-19, prioriterar vi våra besökares och anställdas säkerhet:

- Allmänna ytor desinfekteras kontinuerligt och handsprit finns tillgängligt.
- Visning är begränsad till 15 besökare åt gången på Sturegatan 36 och sex besökare åt gången på Rådmansgatan 15.

 

Biljettbokning är ej nödvändigt förutsatt att vi alla respekterar punkterna ovan. 

För er som föredrar en privat visning vänligen maila oss på info@bohman-knapper.com