Patrik Andiné

Sturegatan 36

May 11 – June 9, 2019

Press Release

Patrik Andiné
11 May – 9 June, 2019
 

Bohman-Knäpper is pleased to present an exhibition with new works by Patrik Andiné.

Somewhere in between Renaissance painting and nineteen-sixties American underground comics, Patrik Andiné conjure up his imagery. The softness of the motifs, obtained by the extraordinary craftsmanship, contrasts with the clandestine and sometimes threatening contents of the works. With an almost tangible cinematic touch, marvelous sceneries, suggestive of the impression that something pivotal has taken place or is happening outside the pictorial space. There are subjects turned away from the viewer, hidden light sources that penetrate heavy drapes or under closed doors. The equivocal and the ambivalent are suggested in landscapes and interiors evoked by the deep hues and ravishing light effects.

Patrik Andiné was born 1968 in Gothenburg, where he lives and works today. He is educated at the Hovedskous målarskola (1988-1990) and at the Royal Academy of Fine Arts (1990-1995). Patrik Andiné has been shown in a number of solo exhibitions, including Alingsås Konsthall (2009) and Kabusa konsthall (2003). His work is represented in several collections, among them, at Göteborgs konstmuseum and at Malmö Konstmuseum.

 

For inquiries and press material, please contact the gallery.

Patrik Andiné
11 maj – 9 juni, 2019
 

Det är med stor glädje Bohman-Knäpper presenterar en utställning med nya verk av Patrik Andiné.

Någonstans mittemellan renässansmåleriet och sextiotalets amerikanska undergroundserier bygger Patrik Andiné upp sin bildvärld. Den mjukhet som det omsorgsfulla hantverket ikläder motiven kontrasterar mot det ofta dolda och ibland hotfulla som tycks lura i många av verken. Med ett påtagligt filmiskt anslag skildras förunderliga scenerier som ger intryck av att något väsentligt skett eller sker utanför det gestaltade bildrummet. Där finns subjekt vända bort från betraktaren, ljuskällor som tränger fram genom tunga draperier och under stängda dörrar. Det ekivoka och ambivalenta antyds i landskap och interiörer frammanade av färglagrens djup och hänförande ljuseffekter.

Patrik Andiné föddes 1968 i Göteborg, där han är bosatt och verksam idag. Han är utbildad vid Hovedskous målarskola (1988-1990) samt vid Kungliga Konsthögskolan (1990-1995). Patrik Andiné har visats i ett antal separatutställningar, däribland på Alingsås konsthall (2009) och Kabusa konsthall (2003). Hans arbete finns representerat i flera samlingar, exempelvis vid Göteborgs konstmuseum och Malmö Konstmuseum.

 

För frågor och pressmaterial, vänligen kontakta galleriet.