PG Thelander

Sturegatan 36

November 16 – December 14, 2019

Press Release

PG Thelander
16 november – 14 december, 2019

PG Thelander formulerade tidigt ett språk vars vokabulär han nyttjat och förfinat med stor konsekvens. Här existerar det abstrakta intill det figurativa - det nonfigurativa sextiotalet kan sägas utgöra en fond till hans mer sentida föreställande element där en egenartad mytologi bereds spelrum. 

Farkoster som båtar, mopeder och motorcyklar. Ibland med egenartade, fantasifulla motorkonstruktioner. Grönsaker och djur av olika slag. Ofta pingviner. Eller hundar och sillar, liksom redskap som vattenkannor och skottkärror. Till synes slumpmässiga och disparata objekt vars relationer och innebörder är höljda i dunkel men som funnit sina definitiva placeringar i kompositionerna. De precisa positionerna understryks av muttrar och bultar som fixerar dem i bildrummet. Alla lika betydelsefulla i de omsorgsfulla och balanserade kompositionerna. 

I Thelanders måleri förenas äldre konsthistoriska anspelningar med samtida referenser. Alltid med en stor lyhördhet inför förlagorna och dess upphovsmän. Här finns Bernard Foucquets slottslejon, August Strindbergs kulörta flugsvamp och Ernst Josephsons Strömkarlen. Men också mer samtida exempel som Robert Rauschenberg och Jean Dubuffet, med den frekvent förekommande Henri Calet-parafrasen. Allusionerna finner sin väg in i Thelanders måleri genom språkliga referenser eller som bildfragment. Fragment som utrivna ur ett konstnärslexikon, fixerade genom maskeringstejp eller en bult på vad som skulle kunna vara ateljéväggens schatterade underlag. Ett slags grisaillemåleri som även kan uppfattas som en skildring av en himmel eller som med en djupare svärta blir till ett underlag varpå ett arbetsfordon är parkerat. Ett fordon vars teckning indikerar ett centralperspektiv som leder in i grisaillemolnet eller åter mot ateljéväggen. De omväxlande klara och dunkla, närmast atmosfäriska bakgrunderna bildar fond till stenblocken, fordonen och de geometriska formerna i komplementfärger. Resultatet blir ett lekfullt, ekvilibristiskt måleri där enstaka infogade objekt – en träskiva eller en mutter – adderar ytterligare till möjliga läsningar.

PG Thelander (f. 1936) är utbildad vid Konstfack (1953–1959) och vid Kungliga Konsthögskolan (1959–1964). PG Thelander har uppmärksammats internationellt och är representerad i samlingarna på bland annat Moderna Museet, Stockholm, Victoria and Albert Museum, London och på Museum of Modern Art, New York.